องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]40
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 13 ก.ย. 2562 ]42
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]44
204 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักาาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]46
205 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]38
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(รถตู้นั่งสี่ตอน)ฯ นข. 3486 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]40
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) 81-8117 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]44
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]43
209 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 2(จ่ายขาด3-62 รอบ2) [ 10 ก.ย. 2562 ]40
210 ประกาศผลการพิจารณาการประมูลเช่าตลาดและห้องน้ำ อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]43
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1(จ่าขาด1-61) [ 10 ก.ย. 2562 ]42
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13 (จ่ายขาด1/61) [ 10 ก.ย. 2562 ]43
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2(จ่ายขาด1-61) [ 10 ก.ย. 2562 ]44
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 17(จ่ายขาด1-61) [ 10 ก.ย. 2562 ]46
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 10 ก.ย. 2562 ]44
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโครงการไข้เลือดออกฯ บ้านละหานหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]47
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 (ตั้งใหม่62) [ 9 ก.ย. 2562 ]52
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (ขาด4-62) [ 9 ก.ย. 2562 ]43
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนแปลงอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภุูมิ โดยวิธีเแพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]43
220 ประกาศผู้ชนะการเสกนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]36
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56