องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุึเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิและรถกระเช้าทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 1 ก.ค. 2562 ]3
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 [ 28 มิ.ย. 2562 ]26
6 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายสถานีสูบน้ำบ้านลี่ หมู่ที่ 9 [ 27 มิ.ย. 2562 ]40
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 1 [ 27 มิ.ย. 2562 ]28
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]8
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองเรือ บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 [ 25 มิ.ย. 2562 ]33
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(โครงการไข้เลือดออกบ้านกันกงหมู่ที่ 7) [ 25 มิ.ย. 2562 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ(รถบัส) พร้ออมน้ำมันเชือ้เพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2562 ]6
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 24 มิ.ย. 2562 ]28
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 (งบประมาณ ปี 62) [ 24 มิ.ย. 2562 ]33
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายสถานีสูบน้ำบ้านลี่ หมู่ที่ 9 (จ่ายขาด3/62) [ 24 มิ.ย. 2562 ]29
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64