องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]11
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 (งปม.62) [ 21 มิ.ย. 2562 ]31
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 20 มิ.ย. 2562 ]40
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอบต.ละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]18
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0096(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]20
6 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]26
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]18
8 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]24
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บริการฯ [ 12 มิ.ย. 2562 ]23
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]24
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บริหารฯ [ 11 มิ.ย. 2562 ]22
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]25
13 ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]17
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) กค 532โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]7
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]37
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64