องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 5 ก.ย. 2562 ]45
222 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 (ขาด2-62(2) [ 4 ก.ย. 2562 ]39
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18(งบ61) [ 3 ก.ย. 2562 ]42
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (งบ61) [ 3 ก.ย. 2562 ]40
225 ประกาศการเปิดประมูลเช่าตลาดและห้องน้ำตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 27 ส.ค. 2562 ]47
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล (โครงการเกษตรอินทรีย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]34
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]39
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 [ 26 ส.ค. 2562 ]58
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]35
230 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 [ 23 ส.ค. 2562 ]49
231 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13 [ 23 ส.ค. 2562 ]49
232 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านละหาน [ 22 ส.ค. 2562 ]55
233 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านละหาน [ 22 ส.ค. 2562 ]56
234 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านละหาน [ 22 ส.ค. 2562 ]54
235 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 17 (ขาด1-61) [ 22 ส.ค. 2562 ]47
236 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13(ขาด1-61) [ 22 ส.ค. 2562 ]46
237 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1(ขาด1-61) [ 22 ส.ค. 2562 ]56
238 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2(ขาด1-61) [ 21 ส.ค. 2562 ]55
239 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (งปม.61) [ 20 ส.ค. 2562 ]45
240 ประกาศประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (งปม.62) [ 20 ส.ค. 2562 ]53
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56