องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2559