องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 )

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 )

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2558