องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจพปีงบประมาณ พ.ศ.2559(งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 และ จ่ายขาดเงินสะสม)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจพปีงบประมาณ พ.ศ.2559(งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 และ จ่ายขาดเงินสะสม)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2559