องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2559