องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดการขาดราชการ การลาและการมาทำงานสาย [ 24 ต.ค. 2566 ]20
2 039 ราจกิจจาฯ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2565 ]41
3 039 ราชกิจจาฯ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2565 ]44
4 039 ราชกิจจาฯ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2565 ]34
5 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง [ 20 ธ.ค. 2565 ]35
6 นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส [ 20 ธ.ค. 2565 ]35
7 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 20 ธ.ค. 2565 ]40
8 นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน [ 20 ธ.ค. 2565 ]38
9 นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน [ 20 ธ.ค. 2565 ]41
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 20 ธ.ค. 2565 ]39
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 20 ธ.ค. 2565 ]36
12 มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 20 ธ.ค. 2565 ]46
13 หลักเกณฑ์และแบบประเมินโบนัส ปี 58 [ 20 ธ.ค. 2565 ]109