องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน