องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ


ประกาศกำหนดการขาดราชการ การลาและการมาทำงานสาย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดการขาดราชการ การลาและการมาทำงานสาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน