องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ


มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน