องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2565 ]46
2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2563 ]99
3 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 14 ม.ค. 2562 ]232
4 ข้อบัญญัติการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 5 ก.พ. 2559 ]202
5 ตลาด [ 5 ก.พ. 2559 ]204
6 สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2548 [ 5 ก.พ. 2559 ]201
7 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 5 ก.พ. 2559 ]192
8 ข้อบัญญัติกืจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2558 [ 5 ก.พ. 2559 ]195
9 การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา [ 5 ก.พ. 2559 ]200
10 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ.2548 [ 5 ก.พ. 2559 ]228
11 กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.พ. 2559 ]203