องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2565 ]36
2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2563 ]91
3 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 14 ม.ค. 2562 ]221
4 ข้อบัญญัติการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 5 ก.พ. 2559 ]195
5 ตลาด [ 5 ก.พ. 2559 ]196
6 สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2548 [ 5 ก.พ. 2559 ]193
7 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 5 ก.พ. 2559 ]184
8 ข้อบัญญัติกืจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2558 [ 5 ก.พ. 2559 ]189
9 การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา [ 5 ก.พ. 2559 ]193
10 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ.2548 [ 5 ก.พ. 2559 ]222
11 กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.พ. 2559 ]195