องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2565 ]35
2 นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2565 ]37
3 แบบประเมินและแนวทางปฏิบัติการดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น [ 20 ธ.ค. 2565 ]38
4 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล [ 20 ธ.ค. 2565 ]44
5 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง [ 20 ธ.ค. 2565 ]37
6 ประกาศ ก.อบต.จ.ชัยภูมิ 2553 [ 20 ธ.ค. 2565 ]44