องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน