องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุITA
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประการศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]2
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]12
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]2
4 ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]6
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]6
6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]3
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]3
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]12
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]13
10 ประกาศผลการจัดจซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]15
11 ประกาศผลการจัดจซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]16
12 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]20
13 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]16
14 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]23
15 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]25
16 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (งบประมาณ พ.ศ.2566) [ 7 มี.ค. 2566 ]21
17 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]37
18 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]29
19 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]38
20 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]44
21 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]52
22 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]54
23 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]70
24 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]64
25 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]80
26 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]82
27 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]80
28 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]97
29 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]104
30 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]111
31 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]107
32 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]121
33 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]141
34 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]129
35 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]139
36 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]142
37 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]141
38 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]145
39 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]146
40 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]144
 
หน้า 1|2