องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]7
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]16
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]15
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]41
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]37
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่1 ปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]39
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]99
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]147
9 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]114
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]133
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]161
12 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]177
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]142
14 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]144
15 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]181
16 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]139
17 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]141
18 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]156