องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 3508 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านละหาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม. [ 25 มิ.ย. 2567 ]0
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านละหาน (งปม 67) [ 20 มิ.ย. 2567 ]2
3 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567) [ 11 มิ.ย. 2567 ]2
4 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]4
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 รายการ [ 6 มิ.ย. 2567 ]2
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) [ 6 มิ.ย. 2567 ]3
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑืเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักปลัด [ 6 มิ.ย. 2567 ]1
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 [ 6 มิ.ย. 2567 ]3
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลละหาน [ 4 มิ.ย. 2567 ]3
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและจุดเสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]2
11 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 29 พ.ค. 2567 ]2
12 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 [ 29 พ.ค. 2567 ]4
13 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 [ 28 พ.ค. 2567 ]4
14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 [ 28 พ.ค. 2567 ]4
15 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 [ 28 พ.ค. 2567 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมคอมเพรสเซอร์ หมายเลขครุภันฑ์ 420-52-0011 [ 27 พ.ค. 2567 ]1
17 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 27 พ.ค. 2567 ]2
18 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 27 พ.ค. 2567 ]3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) [ 27 พ.ค. 2567 ]3
20 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 24 พ.ค. 2567 ]4
21 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ [ 24 พ.ค. 2567 ]4
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตง 3103 ชัยภูมิ [ 24 พ.ค. 2567 ]3
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 107-05 สายทางบ้านโคกแพงพวย - โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกแพงพวย (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 23 พ.ค. 2567 ]5
24 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ปลั๊กไฟ) จำนวน 2 รายการ [ 23 พ.ค. 2567 ]4
25 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอื่น (ถังขยะ) จำนวน 1 รายการ [ 23 พ.ค. 2567 ]2
26 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (สายอุโมงค์) [ 23 พ.ค. 2567 ]3
27 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 พ.ค. 2567 ]3
28 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 20 พ.ค. 2567 ]5
29 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่งสายหลังหมวดการทางละหาน หมู่ที่9 [ 20 พ.ค. 2567 ]4
30 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายไปหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 4 [ 20 พ.ค. 2567 ]3
31 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]2
32 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]3
33 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) ทะเบียน 82-8071 ชัยภูมิ [ 17 พ.ค. 2567 ]4
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน ด้วยวิธีอิเล็กประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567) [ 16 พ.ค. 2567 ]9
35 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมคอมเพรสเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0011 [ 16 พ.ค. 2567 ]4
36 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 16 พ.ค. 2567 ]4
37 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 [ 16 พ.ค. 2567 ]3
38 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่3 [ 16 พ.ค. 2567 ]2
39 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านละหาน หมู่ที่ 1,2และ17 [ 16 พ.ค. 2567 ]3
40 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (สายอุโมงค์) [ 16 พ.ค. 2567 ]2
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 16 พ.ค. 2567 ]3
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สายยางสีฟ้า) [ 16 พ.ค. 2567 ]2
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 16 พ.ค. 2567 ]2
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ [ 16 พ.ค. 2567 ]3
45 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 15 พ.ค. 2567 ]3
46 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 15 พ.ค. 2567 ]2
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม [ 15 พ.ค. 2567 ]2
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - โนนจาน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาด1/2567) [ 14 พ.ค. 2567 ]5
49 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 14 พ.ค. 2567 ]4
50 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตง 3103 ชัยภูมิ [ 14 พ.ค. 2567 ]3
51 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่นสายนาพ่อใย หมู่ที่5 [ 14 พ.ค. 2567 ]4
52 ประชสสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่งสายหลังหมวดการทางละหาน หมู่ที่9 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1/2567 [ 14 พ.ค. 2567 ]3
53 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 พ.ค. 2567 ]3
54 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้องลงดินลูกรัง สายไปหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 4 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 14 พ.ค. 2567 ]3
55 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 [ 14 พ.ค. 2567 ]3
56 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]6
57 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตำบลละหาน ประจำปี 2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]2
58 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 3 พ.ค. 2567 ]3
59 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1/2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]3
60 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านละหาน หมู่ที่ 1,2และ17 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]3
61 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]3
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 3 พ.ค. 2567 ]1
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 3 พ.ค. 2567 ]2
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 1 พ.ค. 2567 ]3
65 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 30 เม.ย. 2567 ]2
66 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]7
67 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาพ่อใย หมู่ที่ 5 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]3
68 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง [ 30 เม.ย. 2567 ]4
69 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ [ 30 เม.ย. 2567 ]7
70 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ [ 30 เม.ย. 2567 ]2
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 30 เม.ย. 2567 ]4
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านท่าศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาด 1/2567) [ 29 เม.ย. 2567 ]6
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง เกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - หนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาด 1/2567) [ 29 เม.ย. 2567 ]5
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องเสียง [ 29 เม.ย. 2567 ]2
75 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชขวางทางน้ำและดินเลน หมู่ที่ 12 [ 29 เม.ย. 2567 ]4
76 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 82-7972ชัยภูมิ [ 26 เม.ย. 2567 ]3
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง"ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]2
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน ประจำปี 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]6
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน ประจำปี 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]4
80 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44