องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2567) [ 9 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]19
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]19
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]16
5 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งใหม่) [ 30 ส.ค. 2566 ]14
6 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายการตั้งใหม่) [ 10 ส.ค. 2566 ]15
7 ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุนจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ เขต 6 [ 9 ส.ค. 2566 ]16
8 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]19
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]16
10 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการตั้งใหม่) [ 30 พ.ค. 2566 ]15
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินอุดหนุน งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ) [ 28 เม.ย. 2566 ]20
12 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง) [ 26 เม.ย. 2566 ]20
13 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3) [ 21 มี.ค. 2566 ]28
14 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) [ 20 มี.ค. 2566 ]23
15 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (่จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 4/2565,จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2566 และจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2/2566) [ 9 ธ.ค. 2565 ]40
16 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]28
17 ประกาศเผยแพร่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณ พ.ศ.2565) [ 10 พ.ย. 2565 ]45
18 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]48
19 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]50
20 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2565) [ 18 ต.ค. 2565 ]48
21 ประกาศเผยแพร่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3/2565) [ 10 ต.ค. 2565 ]50
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3/2565, รายการตั้งใหม่) [ 26 ก.ค. 2565 ]89
23 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 รายการตั้งใหม่) [ 26 พ.ค. 2565 ]102
24 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2,รายการตั้งใหม่) [ 23 พ.ค. 2565 ]102
25 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 24 ก.พ. 2565 ]136
26 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายการตั้งใหม่) [ 24 ก.พ. 2565 ]136
27 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) [ 15 ก.พ. 2565 ]141
28 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่4) [ 5 ต.ค. 2564 ]173
29 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]195
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]178
31 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 ก.ย. 2564 ]182
32 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 6 ก.ย. 2564 ]182
33 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]180
34 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3) [ 4 มิ.ย. 2564 ]186
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 4 มิ.ย. 2564 ]211
36 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 31 พ.ค. 2564 ]196
37 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่3) [ 27 พ.ค. 2564 ]191
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2) [ 27 เม.ย. 2564 ]204
39 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2564(จ่ายขาดครั้งที่2ประจำปี2564,รายการตั้งใหม่,งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564) [ 21 เม.ย. 2564 ]178
40 ประกาศการจัดทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1/2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]184
 
หน้า 1|2|3|4|5