องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ITA


รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

    เอกสารประกอบ

รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน