องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ITA


รายงานผลการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำบึงละหาน"ปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำบึงละหาน"ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน