องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ITA


รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร "การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร "การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน