องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ITA


รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน