องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 24 ต.ค. 2566 ]10
2 ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 ต.ค. 2566 ]13
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 ต.ค. 2566 ]10
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 ต.ค. 2566 ]12
5 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 24 ต.ค. 2566 ]10
6 การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณาหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ต.ค. 2566 ]3
7 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 11 เม.ย. 2566 ]32
8 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 11 เม.ย. 2566 ]28