องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล 64 [ 8 ต.ค. 2564 ]150
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 12 ต.ค. 2563 ]176
3 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]186
4 รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]198
5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]191
6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพเกษตร ปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]228
7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค ปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]219
8 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]193
9 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]184
10 แผนพัฒนาสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปี 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]182
11 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค ปี 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]190
12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2563 ]25
13 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ปี 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]193
14 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]201