องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปงม.2566 [ 14 มี.ค. 2567 ]13
2 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปงม.2566 [ 6 มี.ค. 2567 ]6
3 รายงานผลการประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 31 ต.ค. 2566 ]34
4 นโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 24 ต.ค. 2566 ]18
5 รายงานการประชุมประจำเดือน 10 ม.ค.2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]51
6 นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส [ 11 ม.ค. 2566 ]49
7 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 21 ธ.ค. 2565 ]41
8 รายงานการประชุม 2 ธันวาคม 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]37