องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]31
2 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]26
3 ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]24
4 ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]42
5 ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]41
6 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]32
7 ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]37
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนท้องถิ่น อบต.ละหาน ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 31 ม.ค. 2566 ]22
9 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]34
10 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]37
11 ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]33
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ละหาน (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบฯ 2565 ส่วนที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2565 ]40
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ละหาน (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบฯ 2565 ส่วนที่ 2 [ 19 ธ.ค. 2565 ]48
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ละหาน (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบฯ 2565 ส่วนที่ 3-4 [ 19 ธ.ค. 2565 ]36
15 ประกาศสภาฯ เรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานสมัยสามัญ สมับที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]30
16 ประกาศ สภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]38
17 ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุม อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]37
18 ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]46
19 ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]39
20 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]30
21 ประกาศสภาฯ เรื่อง ประกาศรับรองรายงานการประชุม อบต.ละหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]35
22 ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]41
23 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]34
24 ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ละหานน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]36
25 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]36
26 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]33
27 ประกาศสภาฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยวิสาัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]41
28 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ละหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]63
29 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2/2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]113
30 ประกาศสภาฯ เรื่องปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]107
31 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]104
32 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]95
33 ประกาศสภาฯ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]107
34 ประกาศสภาฯ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]129
35 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]110
36 ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]105
37 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]102
38 ระเบียบสภาฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าฟังการประชุม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสภาฯ [ 4 ก.พ. 2565 ]110
39 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]107
40 ประกาศสภาฯ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]111
 
หน้า 1|2