องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนปฏิบัติราชการอบต.ละหาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]44
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]30
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]27
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]34
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]27
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]34
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ละหาน (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบฯ 2565 ส่วนที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2565 ]47
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ละหาน (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบฯ 2565 ส่วนที่ 2 [ 19 ธ.ค. 2565 ]53
9 ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต66-70 [ 15 ธ.ค. 2565 ]26
10 แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบฯ พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]40
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]49
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]43
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]36
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบต.ละหาน [ 17 ต.ค. 2565 ]38
15 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]91
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]46
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]37
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]35
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]51
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]48
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]38
22 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]35
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 พ.ค. 2565 ]118
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]106
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]103
26 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2565 ]125
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]143
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) [ 13 ธ.ค. 2564 ]210
29 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]181
30 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]179
31 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2563 ]166
32 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]214
33 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ้าปีงบประมาณ 63 [ 4 ม.ค. 2563 ]200
34 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]190
35 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 15 มิ.ย. 2562 ]238