องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนปฏิบัติราชการอบต.ละหาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]14
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]9
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]57
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]39
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]37
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]44
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]36
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]48
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ละหาน (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบฯ 2565 ส่วนที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2565 ]57
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ละหาน (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบฯ 2565 ส่วนที่ 2 [ 19 ธ.ค. 2565 ]62
11 ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต66-70 [ 15 ธ.ค. 2565 ]33
12 แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบฯ พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]48
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]60
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]52
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]44
16 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบต.ละหาน [ 17 ต.ค. 2565 ]46
17 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]98
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]60
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]43
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]42
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]67
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]56
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 10 มิ.ย. 2565 ]47
24 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]43
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 พ.ค. 2565 ]128
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]114
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]112
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]5
29 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2565 ]134
30 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]152
31 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) [ 13 ธ.ค. 2564 ]242
32 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]190
33 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]186
34 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2563 ]174
35 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]226
36 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ้าปีงบประมาณ 63 [ 4 ม.ค. 2563 ]209
37 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]201
38 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 15 มิ.ย. 2562 ]250