องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน-ด้านสวัสดิการสังคม [ 17 ม.ค. 2567 ]1
2 คู่มือการปฏิบัติงาน-กองส่งเสริมการเกษตร [ 11 ม.ค. 2567 ]1
3 คู่มือปฏิบัติงาน การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 มิ.ย. 2566 ]21
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 30 พ.ค. 2566 ]29
5 คู่มือการปฏิงาน งานบริหารงานบุคคล ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]137
6 คู่มือ นิติกร อบต.ละหาน [ 3 พ.ค. 2564 ]138
7 มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม [ 12 พ.ย. 2563 ]120
8 มาตรการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ [ 2 พ.ย. 2563 ]150