องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ม.ค. 2566 ]44
2 คำสั่งแบ่งมอบหมายงานภายใน อบต.ละหาน ปีงบประมาณ 66 [ 11 พ.ย. 2565 ]53
3 คำสั่งแบ่งมอบหมายงานภายใน อบต.ละหาน ปีงบประมาณ 65 [ 8 พ.ย. 2564 ]202
4 การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2564 ]210
5 คำสั่งมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายใน อบต.ละหาน [ 12 ก.ค. 2564 ]226
6 มอบอำนาจรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 10 มิ.ย. 2564 ]212
7 มอบอำนาจในการตัดสินใจและลงนามแทน [ 8 ม.ค. 2564 ]210
8 คำสั่ง อบต.ละหาน [ 2 พ.ย. 2563 ]209
9 การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน [ 2 ต.ค. 2563 ]203
10 คำสั่งแบ่งมอบงานภายใน อบต.ละหาน [ 10 มี.ค. 2563 ]208