องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
งานทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ส.ค. 2560 ]217
2 คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) [ 15 ส.ค. 2560 ]216
3 หนังสือมอบอำนาจ [ 15 ส.ค. 2560 ]199
4 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน [ 15 ส.ค. 2560 ]207
5 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที [ 15 ส.ค. 2560 ]205
6 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ส.ค. 2560 ]207