องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประมาณการรายจ่ายปี 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]18
2 ข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]27
3 รายงานประมาณการรายรับปี 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]16
4 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายปี 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]17
5 รายละเอียดประมาณการรายรับปี 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]16
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2566 ]26
7 รายงานผลการพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]186
8 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2562 ]182
9 การจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 24 พ.ค. 2559 ]195
10 การบริการกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 24 พ.ค. 2559 ]183
11 ตลาด [ 24 พ.ค. 2559 ]184
12 สถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 24 พ.ค. 2559 ]190
13 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 24 พ.ค. 2559 ]195
14 การขุดดินและถมดิน [ 24 พ.ค. 2559 ]191
15 ประกาศข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 27 พ.ค. 2556 ]178