องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 9 ก.ค. 2567 ]0
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 14 มิ.ย. 2567 ]2
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 14 พ.ค. 2567 ]8
4 ประการศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]8
5 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 25 มี.ค. 2567 ]7
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2567 ]7
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]8
8 ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]11
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]9
10 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]12
11 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]14
12 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]20
13 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]19
14 ประกาศผลการจัดจซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]20
15 ประกาศผลการจัดจซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]29
16 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]32
17 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษยน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]28
18 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]29
19 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (งบประมาณ พ.ศ.2566) [ 7 มี.ค. 2566 ]38
20 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]41
21 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]37
22 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]41
23 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]42
24 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]61
25 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]69
26 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]71
27 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]95
28 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]103
29 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]110
30 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]134
31 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]136
32 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]167
33 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]156
34 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]165
35 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]183
36 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]162
37 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]186
38 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]201
39 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]189
40 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]191
41 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]188
42 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]190
43 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]210
44 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]193
45 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]194
46 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]195
47 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]183
48 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]180
49 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]184
50 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]198
51 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]188
52 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 15 ก.ค. 2563 ]185
53 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]178
54 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]185
55 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]174
56 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]172
57 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]176
58 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]167
59 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]175
60 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]180
61 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]197
62 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]173
63 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]168
64 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]168
65 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]163
66 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]166
67 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]175
68 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]177
69 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]177
70 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]167
71 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]186
72 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]176
73 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]170
74 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]176
75 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]168
76 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]162
77 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]170
78 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]174
79 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]177
80 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]222
 
หน้า 1|2