องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]3
3 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]5
4 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]5
5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]12
6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]12
7 ประกาศผลการจัดจซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]13
8 ประกาศผลการจัดจซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]21
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]24
10 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษยน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]20
11 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]23
12 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (งบประมาณ พ.ศ.2566) [ 7 มี.ค. 2566 ]29
13 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]34
14 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]30
15 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]34
16 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]35
17 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]54
18 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]63
19 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]62
20 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]88
21 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]97
22 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]103
23 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]127
24 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]130
25 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]157
26 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]150
27 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]159
28 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]174
29 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]155
30 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]179
31 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]195
32 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 13 ก.ค. 2564 ]183
33 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]185
34 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]181
35 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]183
36 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือกุมภาพันธ์ 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]205
37 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]185
38 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]187
39 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]188
40 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]177
 
หน้า 1|2|3|4