องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 228 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]6
2 งบประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]7
3 งบประจำเดือน เมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]8
4 ความสำเร็จของอัตราการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ต.ค.66 -มี.ค.67) [ 18 เม.ย. 2567 ]13
5 รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]12
6 งบประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]11
7 งบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]12
8 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน [ 4 มี.ค. 2567 ]13
9 งบประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]15
10 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]18
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]8
12 งบประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]16
13 งบประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]14
14 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]23
15 งบประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]21
16 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 4) พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]23
17 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]23
18 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]9
19 งบประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]36
20 งบประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]27
21 งบประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]32
22 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 3) พ.ศ.2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]36
23 งบประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]35
24 งบประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]36
25 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]36
26 งบประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]37
27 งบประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]34
28 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]34
29 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]21
30 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 2) พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]30
31 งบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]44
32 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]46
33 การตรวจสอบรายงานเงินสำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 [ 16 ก.พ. 2566 ]46
34 งบประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]41
35 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]76
36 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]44
37 งบประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]43
38 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 1) พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]36
39 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]46
40 งบประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]56
41 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]52
42 งบประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]52
43 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]48
44 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]80
45 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 4) พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]86
46 งบประจำเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]94
47 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]123
48 งบประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]106
49 งบประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]119
50 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]114
51 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 3) พ.ศ.2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]115
52 งบประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]108
53 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]109
54 งบประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]155
55 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]112
56 งบประจำเดือน เมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]135
57 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]121
58 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 2) พ.ศ.2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]169
59 งบประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]140
60 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]207
61 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2565 ]77
62 การตรวจสอบรานงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 [ 2 มี.ค. 2565 ]141
63 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]139
64 งบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]139
65 งบประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]159
66 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค 2564 และ ม.ค.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]166
67 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 1) พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]151
68 งบประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]152
69 ประกาศสำนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]165
70 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายงานการรับ- จ่ายเงิน ประจำปี 2564 (รอบ 2) [ 24 ธ.ค. 2564 ]140
71 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 (เพิ่มเติม) [ 2 พ.ย. 2564 ]172
72 งบประจำเดือน ตุุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]167
73 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]213
74 เปลี่ยนแปลงประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]149
75 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]207
76 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (2564) [ 5 ต.ค. 2564 ]164
77 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]163
78 งบประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]145
79 งบประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]184
80 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]180
 
หน้า 1|2|3