องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 218 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]8
2 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]11
3 งบประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]10
4 งบประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]8
5 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]16
6 งบประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]16
7 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 4) พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]17
8 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]17
9 งบประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]31
10 งบประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]20
11 งบประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]26
12 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 3) พ.ศ.2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]30
13 งบประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]27
14 งบประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]29
15 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]28
16 งบประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]30
17 งบประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]28
18 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]29
19 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]15
20 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 2) พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]23
21 งบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]38
22 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]39
23 การตรวจสอบรายงานเงินสำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2565 [ 16 ก.พ. 2566 ]41
24 งบประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]35
25 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]56
26 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]38
27 งบประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]36
28 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 1) พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]28
29 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]41
30 งบประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]50
31 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]46
32 งบประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]45
33 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]43
34 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]76
35 รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน (ไตรมาส 4) พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]82
36 งบประจำเดือน กันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]90
37 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]118
38 งบประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]101
39 งบประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]114
40 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]109
 
หน้า 1|2|3|4|5|6