องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่2 ลว.26 ส.ค.64 [ 31 ส.ค. 2564 ]87
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ลว.13 ส.ค.64 [ 18 ส.ค. 2564 ]86
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ลว.17 พ.ค.64 [ 20 พ.ค. 2564 ]90
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2564 ลว.29 เม.ย.64 [ 3 พ.ค. 2564 ]89
5 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ลว.29 มี.ค.64 [ 1 เม.ย. 2564 ]90
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ลว.5 ก.พ.64 [ 10 ก.พ. 2564 ]94
7 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ลว 22 ก.ย. 63 [ 25 ก.ย. 2563 ]189
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2/63 ลว 24 ส.ค. 63 [ 31 ส.ค. 2563 ]179
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 1/63 ลว 13 ส.ค. 63 [ 17 ส.ค. 2563 ]194
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ลว 26 มิ.ย. 63 [ 30 มิ.ย. 2563 ]193
11 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ลว 26 พ.ค. 63 [ 29 พ.ค. 2563 ]183
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ลว 5 ก.พ. 63 [ 7 ก.พ. 2563 ]191
13 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ลว 11 ธ.ค. 62 [ 18 ธ.ค. 2562 ]179
14 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ลว 11 ธ.ค. 62 [ 13 ธ.ค. 2562 ]180
15 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ลว 27 ส.ค. 62 [ 28 ส.ค. 2562 ]192
16 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ลว 15 ส.ค. 62 [ 16 ส.ค. 2562 ]190
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ลว 15 มิ.ย. 62 [ 17 มิ.ย. 2562 ]190
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ลว 3 พ.ค. 62 [ 6 พ.ค. 2562 ]193
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ลว 30 เม.ย. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]187
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ลว 19 ก.พ. 62 [ 20 ก.พ. 2562 ]182