องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

บึงละหาน

บึงละหานเป็นพื้นที่ชุมน้ำขนาดใหญ่อันดับที่ ๔ ของประเทศ มีพื้นที่ครอบคลุม ๔ ตำบลคือ ตำบลละหาน ตำบลบ้านกอก ตำบลหนองบัวใหญ่ และตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ ๑๗,๓๘๖ ไร่  ๓ งาน ๗ ตารางวา

สัตว์น้ำที่อยู่อาศัย มีปลาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปลาฉลาด (ตอง) ปลาสร้อยนกเขา ปลาสร้อยขาว ปลากระสูบ ปลาหมอช้างเยียบ ปลานิล    ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทราย ปลายี่สกเทศ ปลาดุกอุย ปลาดุกด้าน ปลาสลิด ปลาช่อน ปลาบู่ ปลาไหลและกุ้งก้ามกราม เป็นต้น

สถานที่ตั้ง  ตำบลละหาน ตำบลหนองบัว อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท  หนอง, บึง

ความสำคัญ  เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาของจังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งน้ำประปา และทำประมงของชาวบ้านอำเภอจัตุรัส และเป็นสถานที่จัดงานประเพณีทางน้ำของท้องถิ่น

การเข้าถึง  ทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณหลักกิโลเมตรที่   88 - 89 เข้าทางวัดชนะ  ทางเข้า สะดวกอยู่ริมถนน

สภาพปัจจุบัน  เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีพื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่ ความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร อยู่ติดกับชุมชนบ้านละหาน ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีธรรมชาติที่งดงาม มีศาลเจ้าพ่อหาญคำตั้งอยู่หน้าบึงใช้จัดงานประเพณีใหญ่ในเดือน 11 มีการแข่งเรือ และมีงานเทศกาล งานบุญในฤดูกาลออกพรรษา ภายในตัวบึงมีพันธุ์ปลาน้ำจืดนานาชนิด เป็นบึงสาธารณะอนุญาตให้ชาวบ้านจับสัตว์น้ำไปเป็นอาหาร

 สภาพปัญหา  มีการพังทลายของตลิ่งในบางส่วนของริมบึง มีวัชพืชมากมายทำให้น้ำสกปรก ในฤดูแล้งน้ำที่ถูกส่งไปเป็นน้ำประปาจะมีรสเค็มเนื่องจากดินส่วนล่างของบึง และพื้นที่โดยรอบเป็นดินเกลือ

    องค์กรรับผิดชอบ  อบต. ละหาน , เทศบาลจัตุรัส, สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ กรมประมง

    พิกัดที่ตั้งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์โดยประมาณ

    ละติจูดที่ 15 องศา 38 ลิปดาเหนือ

    ลองจิจูดที่ 101 องศา 53 ลิปดาตะวันออก

    แผนที่ 1: 50,000 ระวางที่ 5340