องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์จากปลาบึงละหาน น้ำปลา
โดยกลุ่มสตรแม่บ้านหนองข้าวนก หมู่ที่4


ลิตภัณฑ์จากต้นกก เสื่อกก
โดยกลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านโคกแพงพวย หมู่ที่8


ผลิตภัณฑ์จากหมวก
โดยกลุ่มสตรีบ้านโนนจานหมู่ที่5


ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง
โดยกลุ่มสตรีบ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่10

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป
โดยกลุ่มสตรีบ้านละหาน หมู่ที่1

ผลิตภัณฑ์ขนมไทย
โดยกลุ่มสตรีบ้านโคกแพงพวย หมู่ที่15

ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
โดยกลุ่มพฒนาอาชีพ หมู่3 และหมู่16