องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 12 ต.ค. 2563 ]13
2 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]12
3 รายงานผลการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]13
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]13
5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพเกษตร ปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]12
6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค ปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]13
7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง ปี 2563 [ 24 ก.ค. 2563 ]12
8 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]12
9 แผนพัฒนาสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปี 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]14
10 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค ปี 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]13
11 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ปี 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]13
12 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]13