องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมประชุมสภาเด็กและเยา่วชนตำบลละหาน ประจำปี 2562


วันอาทิตย์​ ที่15​ กันยายน​ 2562​ งานการศึกษาฯได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหานชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระซึ่งอยู่ในวาระคราวละ​ 2ปี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสภาเด็กฯในกิจกรรมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน