องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 จ.ร้อยเอ็ด


วันที่10 สิงหาคม 2562 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเด็กเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่11 จ.ร้อยเอ็ด ประเภทตัวต่อเสริมทักษะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่7 รายชื่อเด็กที่เข้าร่วมแข่งขัน 1.เด็กชายภวัต ธนูศร 2.เด็กชายอนาวิน อาจกล้า 3.เด็กหญิงเกสรา สินชัย