องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมปล่อยพันธู์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ


ศูนย์พัฒนาและวิจัยประมงน้ำจืดจัตุรัส และประมงอำเภอจัตุรัสและประมงจังหวัดชัยภูมิได้ทำกิจกรรม