องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565


วันที่ ๑๓  เมษายน ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  ได้ร่วมจัดกิจกรรมรดนำ้ดำหัว ขอพร ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน พร้อมคณะผู้บริหาร  เพื่อเป็นสิริมงคล  อยู่เย็นเป็นสุข และการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่กับลูกหลาน สืบไป

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15