องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา คำร้อง เรื่องการทิ้งขยะตามถนนรอบบึง ม. 2


วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณี ชาวบ้านทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่เป็นที่ เป็นทาง มีการกองสุมกันเป็นกองใหญ่ส่งกลิ่นเหม็น เพราะไม่มีการจัดเก็บและการกำจัดที่ดี และของเสียลงสู่แหล่งน้ำ จึงทำให้เกิดการส่งกลิ่นเหม็น รบกวนชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าว และทำลายทัศนียภาพรอบบึงละหาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ร่วมกับชุมชนจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

  1. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ การหยุดทิ้งขยะบริเวณรอบบึงละหาน
  2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะบริเวณดังกล่าว
  3. ทำความสะอาดบริเวณรอบบึงละหาน เพื่อให้ปัญหาขยะดังกล่าวหมดไปและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตามโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องการเกิดโรคในชุมชน ในวัน พุธ ที่ 9 มีนาคม 2565
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15