องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ออกตรวจสอบตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา หมู่ที่ 1 คำร้อง เรื่อง ท่อระบายน้ำไม่ไหล (อุดตัน ท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็นเน่า)


 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน และเจ้าหน้าที่ อบต.ละหาน ออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณี ท่อระบายน้ำไม่ไหล (อุดตัน ท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็นเน่า) ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากท่อระบายน้ำมีการอุดตัน น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณผิวถนน ทำให้เดินทางไม่สะดวก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

  1. ปรับปรุงโครงสร้างระบบท่อน้ำ ตามแผนปีงบประมาณ 2565
  2. ทำความสะอาดท่อน้ำ เพื่อให้น้ำบริเวณที่ท่วมขังดังกล่าวลดลง เดินทางได้สะดวกขึ้น ตามโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องการเกิดโรคในชุมชน ในวันที่พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15