องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้มีการดำเนินโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องการเกิดโรคในชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จัดกิจกรรมการรณรงค์ การรักษาความสะอาด สถานที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาสถานที่ อาคาร บ้านช่อง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ และเกิดความประทับใจ เมื่อได้เข้ามาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณี ท่อระบายน้ำไม่ไหล (อุดตัน ท่วมขัง ส่งกลิ่นเหม็นเน่า) ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากท่อระบายน้ำมีการอุดตัน น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณผิวถนน ทำให้เดินทางไม่สะดวก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ ทำความสะอาดท่อน้ำ น้ำบริเวณที่ท่วมขังดังกล่าวได้ลดลง เดินทางได้สะดวกขึ้น ตามโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพื่อป้องการเกิดโรคในชุมชน

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15