องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำเดือน มีนาคม 2565


วันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นำโดย นายก อบต.ละหาน รองนายก อบต.ละหาน ปลัด อบต.ละหาน สมาชิกสภาอบต.ละหาน ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชน และจิตอาสา ช่วยกันเก็บขยะ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบึงละหาน หมู่ที่ 2 บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15