องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำเดือน มกราคม 2565


ในวันที่ 26 มกราคม 2564 องค์การบริหาร่สวนตำบลละหาน ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดบ้านละหาน และจัดระเบียบตลาดร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จิตอาสาในพื้นที่ตำบลละหาน และพ่อค้าแม่ชาวตำบลละหาน
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-13
2022-03-30
2022-03-24
2022-03-23
2022-03-09
2022-03-02
2022-02-09
2022-02-02