องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565


ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ละหาน ได้จัดเวรยามในจุดบริการประชาชนบ้านโนนจาน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

2022-05-11
2022-04-26
2022-04-13
2022-03-30
2022-03-24
2022-03-23
2022-03-09
2022-03-02
2022-02-09
2022-02-02