องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หลักสูงสานตะกร้าหวาย


องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน งานสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรสานตระกร้าหวาย ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบึงละหานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

2022-05-11
2022-04-26
2022-04-13
2022-03-30
2022-03-24
2022-03-23
2022-03-09
2022-03-02
2022-02-09
2022-02-02