องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


สำรวจผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน


งานสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้ออกสำรวจผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จากผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อเดือนกันยายน 2564 จำนวน 5 หมู่บ้าน

2022-05-11
2022-04-26
2022-04-13
2022-03-30
2022-03-24
2022-03-23
2022-03-09
2022-03-02
2022-02-09
2022-02-02