องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


กิจกรรมแต่งกายผ้าไทย นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ


องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ร่วมกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย นุ่งซิ่น ส่งเสริมความไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นคนชัยภูมิ ตลอดจนให้เกิดความอนุรักษ์ สืบสานผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรมยั่งยืน ในทุกวันศุกร์ และวันพระ

2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-05
2021-04-28