องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


กิจกรรมแต่งกายผ้าไทย นุ่งซิ่น สวมใส่ผ้าไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ


องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ร่วมกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย นุ่งซิ่น ส่งเสริมความไทยสร้างอัตลักษณ์ของคนชัยภูมิ เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นคนชัยภูมิ ตลอดจนให้เกิดความอนุรักษ์ สืบสานผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรมยั่งยืน ในทุกวันศุกร์ และวันพระ

2022-01-26
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-04
2021-12-14
2021-12-05
2021-12-03
2021-12-02
2021-11-16
2021-11-04