องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลละหานและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้


มหาวิทยาลัยราชฎัภชัยภูมิได้จัดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลละหานและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับช่างเย็บผ้าเพื่อพัฒนาฝีมือและแรงงานเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งมีหลากหลสยหลักสูตร

2022-01-26
2022-01-17
2022-01-17
2022-01-04
2021-12-14
2021-12-05
2021-12-03
2021-12-02
2021-11-16
2021-11-04