องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลละหานและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้


มหาวิทยาลัยราชฎัภชัยภูมิได้จัดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลละหานและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับช่างเย็บผ้าเพื่อพัฒนาฝีมือและแรงงานเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งมีหลากหลสยหลักสูตร

2021-06-24
2021-06-18
2021-06-10
2021-06-09
2021-06-09
2021-05-28
2021-05-28
2021-05-21
2021-05-05
2021-04-28